voorwaarden strippenkaart

Ingeplande lessen moeten bij verhindering 24 uur van tevoren worden afgemeld, anders blijft het lesgeld verschuldigd.

Het lesgeld van de strippenkaart kan worden gestort op mijn bankrekening bij de Rabobank vóór de uiterlijke betaaldatum.
Let op! Vermeld bij de betaling het strippenkaartnummer.

De lessen worden vooraf ingepland met de leerling en/of ouder. Er is geen opzegtermijn. Je kunt stoppen wanneer je wilt. Openstaande lessen op de strippenkaart worden niet gerestitueerd.

De strippenkaart is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan anderen.

Lessen kunnen bij verhindering of ziekte van docent of leerling worden verschoven mits hier ruimte voor is en het tijdig is gemeld.